INNOWACJA

Neri jako firma innowacyjna

Dla Neri badania i innowacje są podstawą do osiągnięcia rentownego wzrostu i zrównoważonego kształtowania przyszłości. Oprócz innowacyjnych produktów, udoskonalone procesy i inteligentne rozwiązania w znacznym stopniu przyczyniają się do sukcesu firmy i jej klientów.

Obróbka metali była i jest istotnym czynnikiem postępu w technologii, medycynie, przemyśle motoryzacyjnym, inżynierii mechanicznej oraz w wielu różnych gałęziach przemysłu na całym świecie. Inżynierowie Neri pozostawili trwały ślad w tej technologii. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i własnych badaniach opracowujemy przyszłościowe rozwiązania. W ten sposób zapewniamy naszą przyszłą żywotność, czyli zdolność do reagowania na stale zmieniający się świat.

Podstawą jest szerokie rozumienie innowacji, obejmujące wszystkie obszary firmy i funkcje. Dla nas bycie innowacyjnym oznacza: znajdowanie i wdrażanie nowych, lepszych rozwiązań, także rewolucyjnych.