BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Bezpieczna praca oraz ochrona zdrowia naszych pracowników i środowiska są integralną częścią polityki korporacyjnej Neri. Zobowiązaliśmy się do zintegrowanej ochrony środowiska zarówno podczas planowania, jak i eksploatacji naszych zakładów produkcyjnych.
Obejmuje to efektywne wykorzystanie energii i surowców, a także minimalizację emisji i odpadów. Zmniejszenie zużycia energii jest nadal naszym priorytetem. Temu celowi służą w szczególności działania mające na celu zmniejszenie zużycia gazu ziemnego, sprężonego powietrza i energii elektrycznej.
Bezpieczeństwo pracy, zdrowie i środowisko są podsumowane w naszym systemie zarządzania Neri. Dzięki naszym wysiłkom osiągnęliśmy trwały sukces.