TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW

Praca z technologią materiałów ma zasadnicze znaczenie dla przełomowych badań i innowacji. Nasze know-how i zaawansowane technologicznie kompetencje materiałowe przynoszą naszym klientom decydujące korzyści i przyczyniają się do

 postępu technologicznego. Pomyślne zastosowanie produktu zależy przede wszystkim od właściwego doboru materiału i projektu powierzchni z jego właściwościami mechanicznymi, elektrycznymi, termicznymi i biologiczno-chemicznymi oraz kombinacjami właściwości.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie precyzyjnej obróbki metali oraz wszechstronna wiedza w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych o wysokim stopniu kompetencji materiałowych stanowią najlepszą podstawę dla innowacyjnych, ekonomicznych rozwiązań, które inspirują również naszych klientów i wnoszą istotny wkład w rozwój sukces rynkowy naszych produktów.