JAKOŚĆ

Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów jest naszym najwyższym priorytetem. W Neri pracujemy w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny w całym łańcuchu wartości.

Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb naszych klientów dzięki wysokiej jakości, innowacyjnym i zaawansowanym technicznie systemom, bez narażania możliwości rozwoju przyszłych pokoleń. Zawsze będziemy o krok przed wymaganiami przepisów i naszych klientów

Sukces firmy opiera się na doświadczeniu i wiedzy eksperckiej, ale także na głęboko zakorzenionym systemie zarządzania jakością, popartym wysokim poczuciem odpowiedzialności pracowników

Wytyczne naszej polityki jakości

Poprzez ciągłe doskonalenie asortymentu produktów i usług dążymy do zwiększenia zadowolenia klientów oraz zwiększenia konkurencyjności firmy.
Zatrudnienie kadry o wysokich kwalifikacjach zawodowych i osobistych oraz objęcie wszystkich pracowników polityką jakości i ochrony środowiska

Zobowiązanie wszystkich pracowników do wzięcia odpowiedzialności za swoją pracę poprzez wyznaczenie im konkretnych celów, a także swobody działania.

Niech wszyscy dostawcy przyjmą i utrzymają akceptowalny standard ochrony środowiska i jakości.
 
Aby zapewnić dokładność w spełnianiu wymagań klienta. 

 

Nasza polityka jakości i ochrony środowiska znajduje odzwierciedlenie w naszych wytycznych i kieruje nas we współpracy z naszymi klientami, współpracy z naszymi dostawcami oraz relacjach z naszymi partnerami społecznymi